znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NOVA, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739919
Seat
J. Bottu 2, 917 02 Trnava, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-201/2012
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
13.12.2012
Date of cancellation
15.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Daniel Mikuščák

Statutory body: Director
  • Daniel Mikuščák From:13.12.2012To:15.07.2014

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
1. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia
duchovných a kultúrnych hodnôt
2. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
3. výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby
4. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana
zdravia obyvateľstva
5. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |