znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Letecko-modelársky klub Dunajská Streda, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739901
Seat
Trhovisko 1228/10, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-200/2012
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
13.12.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Robert Fehér
  • Ing. Michal Hutník
    born 11.04.1963

Statutory body: Director
  • Ing. Michal Hutník
    born 11.04.1963
     From:13.12.2012To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
1. služby v oblasti rozvoja telesnej kultúry, zamerané
na organizáciu podujatí za účelom prezentácie rádiom
riadených modelov pre širokú verejnosť
2. služby v oblasti tvorby rozvoja, ochrany, obnovy a
prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |