znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Lignum Scientiae, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739862
Seat
Ivana Krasku 31, 917 05 Trnava, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-199/2012
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
13.12.2012
Date of cancellation
15.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Pavol PongráczDeposit: 1000 EUR
  • Ing. Štefan MikleDeposit: 1000 EUR
  • JUDr. Mgr. Róbert Károlyi

Statutory body: Director
  • JUDr.Mgr. Róbert Károlyi From:13.12.2012To:15.07.2014

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v nasledovných oblastiach:
1. vzdelávanie a výchova v oblasti požiarnej ochrany,
zvyšovania požiarnej odolnosti stavebných
konštrukcií, detekcie a hasenia požiarov, analýzy a
vývoja hasiacich látok
2. výskum a vývoj hasiacich látok a nových technológií
detekcie a hasenia požiarov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |