znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Karpatské drevené cerkvi, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739749
Seat
Stakčínska 755, 06901 Snina, Slovenská republika
Website
Registration number
377/2012
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
26.11.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Daniela GalandováDeposit: 100 EUR
 • Mgr. Maroš Prejsa
  born 20.06.1976
  Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Daniela Galandová From:26.11.2012To:20.01.2019
 • Ing. Miroslav Buraľ
  born 30.04.1967
   From:21.01.2019To:

Type of the generally beneficial services
a) propagácia drevenej sakrálnej architektúry v Karpatoch, aj v zahraničí,
b) organizovanie informačných a vzdelávacích podujatí, súvisiacich s účelom n.o.
c) plánovanie a pomoc pri záchrane a obnove drevenej sakrálnej architektúry v Karpatoch, vrátane jej bezprostredného okolia,
d) zastupovanie členov neziskovej organizácie pri rokovaniach iných samosprávnych a štátnych orgánov a ďalších organizácií na Slovensku aj zahraničí, vo veciach záchrany, obnovy a efektívneho využitia drevenej sakrálnej architektúry pre rozvoj cestovného ruchu v Karpatoch,
e) vypracovanie a posudzovanie strategických dokumentov, ktoré sú podkladom pri plánovaní regionálneho rozvoja, s ohľadom na kultúrno-poznávací cestovný ruch,
f) zabezpečovanie sprievodcovských služieb po drevených chrámoch,
g) ďalšie aktivity, ktorých výsledkom je záchrana, obnova a efektívne využitie drevenej sakrálnej architektúry s cieľom rozvoja územia,

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |