znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Istro promotion
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739722
Seat
Vyšehradská 16, 85106 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
396
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
23.11.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Marian FERANC
  • Adela ADAMECKÁ
    born 14.02.1976
  • Rebeka FERANCOVÁ

Statutory body: Director
  • Július GAŽI From:23.11.2012To:31.10.2014
  • Adela ADAMECKÁ From:31.10.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí,
- organizovanie seminárov, školení a kurzov
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-techn ických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy a realizácia projektov,
- informačné služby prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |