znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia edu-právo v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739676
Seat
Javorinská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
395
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
19.11.2012
Date of cancellation
16.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • JUDr. Daniela JEŽOVÁ

Statutory body: Director
  • JUDr. Daniela JEŽOVÁ From:19.11.2012To:07.08.2013

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, stretnutí, besied,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a osvetových podujatí
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
- analýzy, rozbory, prieskumy a realizácia projektov,
- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |