znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LARIAMED n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739587
Seat
Petzvalova 20/47, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/31/2012
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
07.11.2012
Date of cancellation
16.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Dana Hrinková
  • Ján Hrinko
    born 05.02.1963

Statutory body: Director
  • Ing. Gabriela Rášiová From:05.11.2012To:21.05.2017

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- hospic - hospicová ústavná starostlivosť

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |