znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Galéria Nedbalka, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739498
Seat
Nedbalova 459/17, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS-18792/392/2012-NO
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
22.10.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Peter PAŠKODeposit: 12000 EUR
 • Artúr BARTOŠKADeposit: 12000 EUR
 • Ing. arch. Miloslava PAŠKOVÁDeposit: 12000 EUR

Statutory body: Director
 • Katarína MÜLLEROVÁ From:17.10.2012To:01.08.2013
 • Mikuláš PAŠKO From:01.08.2013To:10.02.2014
 • Lucia GUNIŠOVÁ From:10.02.2014To:13.03.2015
 • Ing. Lucia PAVUKOVÁ From:13.03.2015To:27.12.2017
 • Ing. Lucia PAVUKOVÁ
  born 15.06.1982
   From:27.12.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie výstav a prezentácií,
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, kultúrnych, vedeckých, osvetových a umeleckých podujatí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |