znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Neuroimunologický inštitút, nezisková organizácia angl. náz. Neuroimunology institute, n.p.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739480
Seat
Dvořákovo nábrežie 10, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
391
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
16.10.2012

Founders (Legal persons)
  • AXON Neuroscience SE
    Grösslingova 45, 81109 Bratislava-Staré Mesto
    IČO: 46029800
    Deposit: 500 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Norbert ŽILKA From:16.10.2012To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, konferencií, prednášok, stretnutí,
- organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
- organizovanie výstav a pobytov
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby a prenos nových poznatkov v lekárskych a biologických vedách:
- analýzy, rozbory, prieskumy, realizácia a spracovanie projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín, šírenie osvety.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |