znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia CPS DOKORÁN
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739471
Seat
Mliekárenská 587/10, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
390
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
16.10.2012

Founders (Legal persons)
  • COOP PRODUKT SLOVENSKO
    Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava-Ružinov
    IČO: 00168637
    Deposit: 3000 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Mgr. Monika ZATKALÍKOVÁ From:16.10.2012To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd a tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne a zručnosti formou:
- organizovanie besied, stretnutí, školení, kurzov, seminárov, osvetových podujatí, výstav a prezentácií,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb so zameraním na informačné služby formou:
- analýz, rozborov, prieskumov, realizáciou a spracovaním projektov, poskytovaním informácii a konzultácii a informačné služby prostredníctvom internetu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |