znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Carpe diem
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739421
Seat
Šamorínska 46, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika
Website
Registration number
388
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
10.10.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Jozef TKÁČ
  • Mgr. Beatrice TKÁČOVÁ FICOVÁ

Statutory body: Director
  • Mgr. Beatrice TKÁČOVÁ FICOVÁ From:10.10.2012To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských, osvetových, športových podujatí a stretnutí,
- organizovanie seminárov, školení, kurzov s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne, schopností, zručností a spôsobilosti viesť kvalitný osobný, rodinný a spoločenský život
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, realizácia a spracovanie projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z fondov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |