znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BNICE n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739251
Seat
Markušova 273/7, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/25/2012
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
19.09.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. František Krč
    born 06.09.1981
    Deposit: 50 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. František Krč From:19.09.2012To:28.12.2015
  • Doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. From:29.12.2015To:

Type of the generally beneficial services
1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
2. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
3. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
4. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- ochrana fauny, flóry. vodstva a životného prostredia, predchádzanie a odstraňovanie nežiaducich znečistení životného prostredia, ochrana pôdneho fondu
5. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
6. poradenské a informačné služby v oblasti technickej, technologickej a komunikačnej infraštruktúry, výrobných alebo iných prostriedkov, ich akvizície, tvorby a inovácií,
7. organizovanie odbornej školiacej činnosti, seminárov, školení, verejných diskusií, prednášok a kreatívnych stretnutí spojených s telesnou aktivitou,
8. podpora rozvoja kreativity, podnikavosti a duchovného potenciálu talentovaných študentov a absolventov škôl,
9. organizovanie vedeckých a odborných konferencií, podujatí, seminárov, popularizácia a medializácia vedy, vedeckých poznatkov a tvorivého vedeckého bádania,
10. služby v oblasti vytvárania spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami
11. poradenské a konzultačné služby pri vypracovaní návrhov projektov, realizácia technickej pomoci a manažovanie projektov,
12. služby v oblasti vypracovania rôznych analýz, prieskumov, rozborov a informácií v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov, tvorba, realizácia a implementácia projektov, žiadostí rámci verejných a súkromných dotácií a grantov,
13. vedecko-technické, informačné, prognostické a poradenské služby pre odbornú komunitu, vypracovanie auditov na podporu rozvoja organizácií,
14. zabezpečovanie pitného režimu pre deti v predškolskom a školskom veku a s ním spojenej osvety na Slovensku.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |