znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Lyžiarsky oddiel SKI Ráztoka, n. o. "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739200
Seat
Dedovec 1890/408, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/210-10/2012
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
14.09.2012
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ľubica Miklošová
  • Ing. Ján Tatiersky
    born 22.02.1980

Statutory body: Director
  • Ing. Ján Tatiersky From:14.09.2012To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby:

- v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry a športu v oblasti lyžiarskeho výcviku detí na celom území Slovenskej republiky.

a v tom najmä:

- poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti tréningovej a kondičnej prípravy na športoviskách počas roka,
- poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti organizovania oblastných pretekov v lyžovaní a pretekov v rámci Slovenska ako aj organizovanie medzinárodných podujatí
- poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti organizovania lyžiarskych kurzov a školení
- poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti organizovania spoločenských akcii, ktoré súvisia s konaním lyžiarskych pretekov, kurzov a školení
- poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti požičiavania kompletného lyžiarskeho výstroja
- poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti zabezpečovania prepravy detí na tréningy a preteky
- poskytovanie všeobecne prospešných služieb pri organizovaní lyžiarskych akcií v stredisku SKI Ráztoka


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |