znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia MENTOR
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45738971
Seat
Podjavorinskej 13, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
384
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
15.08.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Saskia REPČÍKOVÁ
    born 11.02.1963

Statutory body: Director
  • Saskia REPČÍKOVÁ From:15.08.2012To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, kurzov, školení, lekcií a voľnočasových záujmových aktivít,
- organizovanie výstav, prezentácií, koncertov, vystúpení, výmenných a záujmových pobytov, osvetových podujatí a stretnutí,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a iných podujatí s cieľom propagácie zručností, nadania a talentu
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na tieto služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, vypracovávanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z fondov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |