znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NÁDEJ DS n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739072
Seat
Gaštanový Rad 4169/11, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO - 191/2012
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
14.08.2012
Date of cancellation
15.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Nikoleta Nagyová
  • Eleonóra Nagyová

Statutory body: Director
  • Eleonóra Nagyová From:14.08.2012To:15.07.2014

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to:
- poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické
osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a
to:
1. v domove sociálnych služieb
2. v zariadení pre seniorovBack
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |