znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Klub priateľov, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45738904
Seat
Slavošovce 276, 04936 Slavošovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/17/2012
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
01.08.2012
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Petronela ViolováDeposit: 35 EUR
  • Peter ViolaDeposit: 35 EUR

Statutory body: Director
  • Peter Viola From:01.08.2012To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- vytváranie nových pracovných príležitostí
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- ochrana pri povodniach a protipovodňové opatrenia
- zabezpečenie bývania, správy, údržba a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |