znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Rainbow PLUS n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45738874
Seat
Bauerova 7, 04023 Košice-Sídlisko KVP, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/15/2012
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
01.08.2012
Date of cancellation
16.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • František Křížek

Statutory body: Director
  • Júlia Tresová From:31.07.2012To:23.10.2016

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- humanitná starostlivosť
- rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
- doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež
- tvorba a ochrana životného prostredia
- poskytovanie sociálnych služieb

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |