znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia EPIC
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45738718
Seat
Panenská 29, 81102 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
379
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
19.06.2012

Founders (Legal persons)
  • EPIC EMPLOYMENT SERVICE INC
    LEVEL LUTWYCHE RD 1230, 4030 WINDSDOR QLD
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • KEITH ANDREW MARTIN From:19.06.2012To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie školení, besied, prezentácií, stretnutí s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateľstva a realizácia služieb zameraných na regionálny a komunitný rozvoj, podporu zamestnanosti a zvyšovanie sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |