znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Leonor n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45738572
Seat
Kostolné námestie 13, 94603 Kolárovo, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-11/2012
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
05.06.2012
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Eleonóra LévaiováDeposit: 100 EUR
  • Leonard LévaiDeposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Eleonóra Lévaiová From:05.06.2012To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia je založená na poskytovanie:
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |