znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
L.I.K.e, n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45738343
Seat
SNP 998/25, 924 01 Galanta, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-188/2012
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
10.05.2012
Date of cancellation
16.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ingrid Buják

Statutory body: Director
  • Ingrid Buják From:03.05.2012To:15.07.2017

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry - celoživotné vzdelávanie a výchova v zmysle zákona NR SR č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov so zameraním na odborné a záujmové vzdelávanie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |