znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
English for Kids n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45738173
Seat
J. Bottu 9, 96001 Zvolen, Slovenská republika
Website
Registration number
4/2012
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
30.03.2012
Date of cancellation
15.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Lucia VankováDeposit: 50 EUR

Statutory body: Director
  • Lucia Evans From:06.08.2013To:14.07.2015

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry na celom území SR a to najmä v oblasti vzdelávania a rozvoja detí v anglickom jazyku.
1. Cieľom činnosti organizácie je:
- zabezpečiť vzdelávanie detí v anglickom jazyku
- organizovať detský klub v anglickom jazyku
- usporadúvať športové a spoločensko-vzdelávacie podujatia na podporu činnosti organizácie
- rozvíjať a organizovať klubovú činnosť
2. Predmetom činnosti organizácie je:
- organizovanie letných táborov pre deti
- reklamná a propagačná činnosť

Nezisková organizácia môže podnikať v predmete podnikania v rozsahu živností vymedzených v živnostenskom zákone a na základe vydaného živnostenského listu podľa osobitných predpisov. Podnikaním nesmie byť ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť všeobecne prospešných služieb. Podnikateľská činnosť musí smerovať k účinnejšiemu využitiu jej majetku.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |