znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Familiae Locum - Rodinkovo, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45738165
Seat
Jána Kalinčiaka 3098/1, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
4/12
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
28.03.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Peter Ľupták
  • Dušan Kamenár
    born 22.08.1972
  • Mgr. Roman Seko

Statutory body: Director
  • Ing. Peter Ľupták From:28.03.2012To:23.05.2014
  • Mgr. Peter Valášek From:23.05.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovný druh všeobecne prospešných služieb:
- Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:
a) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích aktivít na podporu,
tvorbu, rozvoj, ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním najmä na
manželstvo a rodinu, ako napríklad stretnutia, podujatia, konferencie, tematické semináre,
prednášky, besedy, diskusné fóra, vzdelávania, školenia, kurzy a pod.
b) Tvorba a vydávanie periodických a neperiodických publikácií.
c) Vypracovávanie a riadenie projektov, analýz, rozborov, prieskumov, štúdií s cieľom podporiť
tvorbu, rozvoj, ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním najmä na
manželstvo a rodinu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |