znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút pre regionálnu politiku n.o. "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45738149
Seat
Peťovka 19, 91326 Motešice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/203-3/2012
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
26.03.2012
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Dušan MitickýDeposit: 33 EUR
  • Ing. Miroslav Džupinka, CSc.Deposit: 33 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Dušan Mitický From:26.03.2012To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať tieto všeobecne prospešné služby v oblasti:
1. Výskumu v oblasti regionálnej politiky a verejného sektora.
2. Tvorby analýz, výskumy verejnej mienky.
3. Vzdelávania samospráv , aktivistov a podnikateľov , asistencia
pri vzniku a činnosti MAS (miestna akčná skupina,) ktoré budú
riadiť príjem finančných zdrojov z EU.
4. Doplnkového vzdelávania občanov všetkých vekových kategórií
vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a
mládež,organizovania kultúrnych podujatí,organizovania
športových podujatí /poskytovaním vzdelávacích služieb,
organizovania kurzov, celoživotné vzdelávanie a pod./.
5. Tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest obcí a
regiónov.
6. Tvorby projektov na získavanie zdrojov z fondov EÚ a iných
grantových schém pre obce, mestá, regióny .neziskové
organizácie, prípadne iné subjekty.
7. Metodickej pomoci regiónom, mestám , obciam a inštitúciám v
krajinách pristupujúcich do EÚ.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |