znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
RE-HU-ZA n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45738122
Seat
Magurská 6146/65, 97411 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
3/2012
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
22.03.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Elena BrťkováDeposit: 200 EUR

Statutory body: Director
 • Andrea Brťková From:22.03.2012To:06.09.2015
 • Ing. Elena Brťková
  born 28.01.1955
   From:07.09.2015To:03.07.2018
 • Andrea Brťková
  born 15.12.1993
   From:12.07.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby, ktorými sú najmä:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti a poradenstva pre občanov postihnutých psychickými ochoreniami
- rozvíjanie a skvalitňovanie života občanov postihnutých nevyliečiteľnými chorobami,
- sprostredkovanie osobnej a pracovnej asistencie,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- humanitná starostlivosť s dôrazom na resocializáciu marginalizovaných skupín obyvateľstva,
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
d) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- poskytovanie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti, vzdelávania a pracovnej rehabilitácie,
- zisťovanie schopností a odborných zručností nezamestnaných občanov a poskytovanie poradenstva pre uplatnenie na trhu práce, spolupráca s úradmi práce,
- poskytovanie poradenstva zamestnávateľom pri zamestnávaní zdravotne postihnutých občanov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |