znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Ekolandia Slovakia n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45738076
Seat
Štrbské Pleso 4020, 05985 Štrba, Slovenská republika
Website
Registration number
353/2012
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
14.03.2012
Date of cancellation
16.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Miroslav OravíkDeposit: 100 EUR
  • Juraj StrakaDeposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Erik Bednárik From:14.03.2012To:

Type of the generally beneficial services
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
Tvorba a ochrana ŽP a ochrana zdravia obyvateľstva
Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |