znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
INŠTITÚT MAĎARSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY TIBORA ÁGA - ÁG TIBOR MAGYAR NÉPZEI INTÉZET, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45738050
Seat
Martovce 216, 94701 Martovce, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-3/2012
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
12.03.2012
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Tibor ÁgDeposit: 66 EUR

Statutory body: Director
  • István Katona From:12.03.2012To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia s názvom INŠTITÚT MAĎARSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY TIBORA ÁGA - ÁG TIBOR MAGYAR NÉPZEI INTÉZET, n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti:
- tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a
kultúrnych hodnôt,
- vzdelávania a výchovy,
- výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb.

Poslaním neziskovej organizácie v rámci verejnoprospešnej činnosti bude najmä :
1. Bezpečné uloženie a uchovanie archívnych materiálov zo zbierok
vokálneho folklóru a hudobného folklóru, uskutočnených počas
terénnych prieskumov Tibora Ága a uchovaných na zvukových páskach a
elektronických nosičoch.
2. Uchovanie, spracovanie a rozvíjanie hudobného a vokálneho folklóru
Maďarov na Slovensku.
3. Publikovanie zbierok Tibora Ága ako písomne, tak i pomocou hudobných
nosičov.
4. Organizovanie podujatí ľudovej hudby pre materské školy a školy.
5. Organizovanie prehliadok ľudovej hudby pre folklórne skupiny.
6. Organizovanie domácich a medzinárodných sympózií a konferencií v
tematike hudobného a vokálneho folklóru.
7. Založenie CENY TIBORA ÁGA.
8. Spolupráca s Hudobným ústavom Maďarskej akadémie vied za účelom
umiestnenia tvorby a výskumu Tibora Ága v univerzálnych zbierkach a
fondoch hudobných hungarík.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |