znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Národné centrum práva duševného vlastníctva, nezisková organizácia
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45738009
Seat
Rázusova 42/28, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/7/2012
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
02.04.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • JUDr. Zuzana Adamová, Ph.D.
  born 27.03.1978
  Deposit: 100 EUR
 • JUDr. Leo Teodor Vojčík
  born 27.09.1983
  Deposit: 1000 EUR
 • Eduard Szattler
  born 05.04.1977
  Deposit: 100 EUR
 • prof., JUDr. Peter Vojčík, CSc.
  born 08.09.1951
  Deposit: 100 EUR
 • JUDr. Renáta Bačárová
  born 05.05.1974
  Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
 • JUDr. Leo Vojčík From:02.04.2012To:05.12.2017
 • JUDr. Leo Teodor Vojčík
  born 27.09.1983
   From:06.12.2017To:

Type of the generally beneficial services
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných hodnôt
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- vzdelávanie, know-how transferu a rozvoja znalostnej spoločnosti
- organizovanie odborných podujatí
- vydávanie odborných publikácií a periodík
- medzinárodná spolupráca a výmena skúseností
- zbieranie a poskytovanie informácií a odborných stanovísk

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |