znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LOGOSS, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45737878
Seat
Slovenskej jednoty 25, 04001 Košice - Sever, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/3/2012
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
09.02.2012
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice
  Dominikánske námestie 2/A, 04001 Košice - Staré Mesto
  IČO: 35539488
 • GRAND BAILIWICK VOJENSKÉHO A HOSPITÁLNEHO RÁDU SV. LAZARA Z JERUZALEMA
  Novosvetská 41/A, 81101 Bratislava - Staré Mesto
  IČO: 42257778
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Róbert Matejovič

Statutory body: Director
 • Ing. Slavomíra Mareková From:08.02.2012To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie sociálnej pomoci, sociálnych služieb a humanitárna starostlivosť
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávanie, výchova,, rozvoj telesnej kultúry podľa zák. č. 386/1997 Z.z. - § 3 o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov so zameraním na preventívne výchovné systémy proti negatívnym javom, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- tvorba a výchova k ochrane životného prostredia, k ochrane zdravia obyvateľstva a k integrovanej ochrane občana
- podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |