znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezávislý inštitút pre nové otázky, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45737690
Seat
Stöcklova 20, 08501 Bardejov, Slovenská republika
Website
Registration number
344/2011
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
03.01.2012
Date of cancellation
16.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Daniel Kvočka
  • Mgr. Matúš Jakub

Statutory body: Director
  • Mgr. Matúš Jakub From:03.01.2012To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí, školení, kurzov a stretnutí a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na služby v oblasti rozvoja regiónov a krajiny a podpory mládeže
- analýzy, rozbory, prieskumy a realizácia projektov
- informačné služby prostredníctvom internetu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |