znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45737614
Seat
Tajov 216, 97634 Tajov, Slovenská republika
Website
Registration number
25/2011
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
30.12.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Miloš MasarikDeposit: 100 EUR
 • ThDr., doc. Albín Masarik, PhD.
  born 21.06.1959
  Deposit: 100 EUR
 • Erika Masariková
  born 12.08.1963
  Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
 • Daniela Masariková From:30.12.2011To:

Type of the generally beneficial services
1. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
2. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
3. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
4. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
5. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n.o. bude tieto ciele napĺňať prostredníctvom vedeckých a odborných činností: teologického, katechetického a misiologického výskumu, vývoja teologických, katechetických a misijných nástrojov pre kresťanskú odbornú verejnosť, vydavateľskej a vzdelávacej činnosti. Tiež bude tieto ciele napĺňať prostredníctvom popularizačných činností: popularizácia výstupov prostredníctvom sociálnej pomoci, podpory vzdelávania, vydavateľskej a inej popularizačnej činnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |