znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Environmentálna energetická agentúra, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45737606
Seat
Levočská 6124/12, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
341/2011
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
22.12.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Dana Jenčová
  born 02.11.1971
  Deposit: 33 EUR
 • MUDr. Jozef JenčaDeposit: 33 EUR
 • PhDr. Nicole Chovancová
  born 29.10.1978
  Deposit: 33 EUR
 • Ing. Ján DuboveckýDeposit: 33 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Dana Jenčová From:22.12.2011To:13.05.2014
 • PhDr. František Chovanec From:14.05.2014To:

Type of the generally beneficial services
1. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
2. Ochrana ľudských práv a základných slobôd
3. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
4. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
5. Tvorba a ochrana ŽP a ochrana zdravia obyvateľstva
6. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
7. aktivity v oblasti enviromentálneho a energetického klastra

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |