znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ÉZER n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45737363
Seat
Gemerská Hôrka 249, 04912 Gemerská Hôrka, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/24/2011
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
14.12.2011

Founders (Legal persons)
 • Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Gemerská Hôrka
  Gemerská Hôrka 249, 04912 Gemerská Hôrka
  IČO: 35542691
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Sándor Ötvös From:14.12.2011To:18.09.2016
 • Zoltán Szabó Dózsa
  born 21.09.1977
   From:19.09.2016To:19.06.2017
 • Mgr. Malvina Szaszák
  born 12.04.1974
   From:20.06.2017To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |