znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
CENTRUM NÁDEJE GAMA n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45737070
Seat
Varhaňovce 107, 08205 Varhaňovce, Slovenská republika
Website
Registration number
336/2011
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
28.10.2011
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • ASPO a Z.M., s.r.o.
    Šarišské Bohdanovce 60, 08205 Šarišské Bohdanovce
    IČO: 36857050
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Jozef Tomáš From:28.10.2011To:

Type of the generally beneficial services
1. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na:
- služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, besied, stretnutí
- organizovanie spoločemských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok
2. Obhajoba práv telesne postihnutých detí, mládeže a dospelých a pomoc pri ich plnej sociálnej inklúzii.
3. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.
4. Ochrana ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.
5. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
6. Služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti a udržanie pracovných návykov nezamestnaných.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |