znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zelený svet, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45737045
Seat
Lutiše 44, 01305 Lutiše, Slovenská republika
Website
Registration number
13/11
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
27.10.2011
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Jozef Kulich
  born 04.03.1954
  Deposit: 150 EUR
 • Anton Štefko
  born 17.04.1956
  Deposit: 150 EUR

Statutory body: Director
 • Anton Štefko From:27.10.2011To:16.07.2014

Type of the generally beneficial services
a) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- n. o. bude najmä spracovávať a zhodnocovať odpadový materiál (biomasu), ktorá vzniká
pri spracovaní drevnej hmoty priamo v sídle n. o. a v okolitých spolupracujúcich dodávateľských
drevárskych spoločnostiach regiónu Terchová ako aj v okolitých regiónoch, taktiež najmä
drevný odpad, ktorý končí ako úložka na depóniách divokých skládok náchylných na
samovznietenie,
b) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |