znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Enduro Moto Klub Malé Trakany, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736651
Seat
Malé Trakany 48, 07642 Malé Trakany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/16/2011
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
20.09.2011
Date of cancellation
16.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Gabriel Jakab
  born 14.01.1982
  Deposit: 100 EUR
 • Ing. Norbert Marczi
  born 23.05.1983
  Deposit: 10 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Gabriel Jakab From:20.09.2011To:

Type of the generally beneficial services
a) organizovať športové motocyklové aktivity pre verejnosť
b) vytvárať podľa svojich možností podmienky na účasť verejnosti na športových motocyklových podujatiach (súťaže, tréningy a pod.), na vzdelávacích a výchovných podujatiach (školenia, kurzy, semináre a pod.)c) propagovať vlastnú činnosť a motocyklový šport
d) zabezpečovať podľa svojich možností výstavbu, údržbu, prevádzku a starostlivosť o športové (motocyklové) a iné objekty a zariadenia vo vlastníctve, najmä a výpožičke EMKMT, n.o.
e) vytvárať podľa svojich možností ekonomické, materiálno-technické, personálne, administratívne, sociálne, ekologické, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť neziskovej organizácie
f) spolupracovať s fyzickými a právnickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry a podporujúcimi oblasť telesnej kultúry
g) zamerať hlavnú pozornosť na športovú činnosť, rozvoj a výchovu detí a mládeže v klube

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |