znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
S O V I Č K A n. o. v likvidácii
Právna forma
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO
45736596
Sídlo
Rovniankova 1690/22, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Webové sídlo
Registračné číslo
354
Registrový úrad
Okresný úrad Bratislava
Dátum vzniku
06.09.2011
Dátum zrušenia
18.07.2016
Právny dôvod zrušenia

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Mgr. Paulína GAJDOŠOVÁ
  • PhDr. Jolana LAZNIBATOVÁ, CSc.
    nar. 13.09.1947

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • PhDr. Jolana LAZNIBATOVÁ, CSc. Od: 06.09.2011Do: 03.06.2013
  • Mgr. Dagmar STEINHÜBELOVÁ Od: 03.06.2013Do: 22.09.2016

Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok,
- organizovanie kurzov, seminárov, besied, stretnutí, konferencií a prezentácií,
- organizovanie osvetových podujatí

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, tvorba a realizácia projektov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín,
- metodická, výskumná a osvetová činnosť zameraná na talent a nadanie.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |