znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
S O V I Č K A n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736596
Seat
Rovniankova 1690/22, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
354
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
06.09.2011
Date of cancellation
18.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Paulína GAJDOŠOVÁ
  • PhDr. Jolana LAZNIBATOVÁ, CSc.
    born 13.09.1947

Statutory body: Director
  • PhDr. Jolana LAZNIBATOVÁ, CSc. From:06.09.2011To:03.06.2013
  • Mgr. Dagmar STEINHÜBELOVÁ From:03.06.2013To:22.09.2016

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok,
- organizovanie kurzov, seminárov, besied, stretnutí, konferencií a prezentácií,
- organizovanie osvetových podujatí

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, tvorba a realizácia projektov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín,
- metodická, výskumná a osvetová činnosť zameraná na talent a nadanie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |