znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
S O V I Č K A n. o. v likvidácii
Sídlo
Rovniankova 1690/22, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Bratislava
IČO
45736596
Dátum vzniku
06.09.2011
Dátum zániku
12.03.2018

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Mgr. Paulína GAJDOŠOVÁ, Rovniankova 22, 85102 Bratislava - Petržalka
  • PhDr. Jolana LAZNIBATOVÁ, CSc., Skalická cesta 1146/12, 83102 Bratislava-Nové Mesto

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • PhDr. Jolana LAZNIBATOVÁ, CSc., Skalická cesta 12, 83102 Bratislava - Nové MestoOd: 06.09.2011Do: 03.06.2013
  • Mgr. Dagmar STEINHÜBELOVÁ, Námestie Biely kríž 2, 83102 Bratislava-Nové MestoOd: 03.06.2013Do: 22.09.2016
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok,
- organizovanie kurzov, seminárov, besied, stretnutí, konferencií a prezentácií,
- organizovanie osvetových podujatí

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, tvorba a realizácia projektov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín,
- metodická, výskumná a osvetová činnosť zameraná na talent a nadanie.

Likvidátori
  • Mgr. Dagmar STEINHUBELOVÁ
    Námestie Biely kríž 1111/2, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
    Od: 22.09.2016Do: 

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |