znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
FarmReal GDK, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736511
Seat
Morovnianska cesta 37/7, 97251 Handlová, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/192-9/2011
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
30.08.2011
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Tomáš Jesenský
  • Ing. Peter Kerata
  • Mgr. Jana Ivanová
    born 31.05.1983

Statutory body: Director
  • Peter Rolinec From:30.08.2011To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia bude založená za účelom rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, rozvoja doplnkového vzdelávania detí, mládeže a dospelých a tvorbu a ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľstva.
2. Na plnenie vyššie uvedeného účelu bude nezisková organizácia poskytovať najmä služby zamerané na:
a. podporu rozvoja individuálneho pestovania zdravých, nezávadných a lokálnych
poľnohospodárskych plodín dostupných pre všetkých obyvateľov
b. výchovu a vzdelávanie zamerané na zdravé stravovanie a životný štýl v súlade s prírodou
c. uchovávame kultúrneho dedičstva v oblasti poľnohospodárstva
d. služby v oblasti vzdelávania poľnohospodárskych subjektov
e. služby v oblasti rozvoja domácej a zahraničnej spolupráce v oblasti poľnohospodárstva,
ochrany krajiny a prírody
f. služby v oblasti rozvoja vidieka
g. služby pri poskytovaní organizovaní výstav so zameraním na poľnohospodárstvo, prírodu a
krajinu
h. poskytovanie služieb v oblasti potravinovej bezpečnosti
i. poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárskej výroby.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |