znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia IT v kurze
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736502
Seat
Panónska cesta 3604/17, 851 04 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
353
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
31.08.2011

Founders (Legal persons)
 • vestafons, s.r.o.
  Palisády 33, 81106 Bratislava - Staré Mesto
  IČO: 36739332
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Tomáš BOŽIK From:31.08.2011To:08.12.2017
 • Tomáš BOŽIK
  born 07.12.1981
   From:08.12.2017To:29.04.2019
 • Ladislav Borák
  born 21.07.1983
   From:29.04.2019To:28.05.2019
 • Mgr. Jana Miklošová
  born 02.12.1981
   From:28.05.2019To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie, zabezpečovanie a realizácia seminárov, kurzov, besied,
prezentácií s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne zúčastnených,
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |