znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
E pluribus unum, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736456
Seat
Kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-176/2011
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
07.09.2011
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Vladimír Príbelský
    born 07.01.1971
  • Peter Paška

Statutory body: Director
  • Mgr. Vladimír Príbelský From:25.07.2011To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
- rozvoj vzdelania a výchovy ľudských zdrojov
- poskytovanie sociálnych služieb a humanitárna
starostlivosť
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- tvorba a ochrana životného prostredia
- výchova a rozvoj telesnej kultúry

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |