znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
English Kids Club, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736448
Seat
Kostolná Ves 323, 97226 Kostolná Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/191-8/2011
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
30.08.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Kateřina Diškancová

Statutory body: Director
  • Kateřina Diškancová From:30.08.2011To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry.

Nezisková organizácia bude poskytovať celodennú starostlivosť o dieťa, behom ktorej je deťom poskytnutý výučbový program zameraný na maximálne využitie ich prirodzeného potenciálu. Nezisková organizácia rovnako bude poskytovať kurzovú činnosť so zameraním na jazykové vzdelávanie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |