znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
RealWoman n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736294
Seat
Mierová 48B, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
349
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
14.07.2011
Date of cancellation
16.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Katarína ZACHAROVÁ

Statutory body: Director
  • Katarína ZACHAROVÁ From:14.07.2011To:01.08.2013

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne:
- organizovanie školení, stretnutí a besied,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a osvetových podujatí,
ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách prostredníctvom internetu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |