znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BABIČKA - DÔSTOJNÝ ŽIVOT n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736081
Seat
Jasenovce 50, 09405 Jasenovce, Slovenská republika
Website
Registration number
331/2011
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
10.05.2011
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Žaneta Ronďošová
  • Ivan Petruška
  • Rastislav Daduľák

Statutory body: Director
  • Žaneta Ronďošová From:10.05.2011To:

Type of the generally beneficial services
- sociálnych služieb
- organizovania spoločenských a kultúrnych podujatí zameraných pre ľudí odkázaných na pomoc iných
- poskytovania ubytovania a stravovania v domove sociálnych služieb
- vytvárania prostredia pre ľudí odkázaných na pomoc iných
- poskytovania komplexných sociálnych služieb
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |