znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NÁRODNÝ INŠTITÚT ZDRAVIA, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45736073
Seat
Dolný Smokovec 64, 06201 Vysoké Tatry, Slovenská republika
Website
Registration number
329/2011
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
16.05.2011
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • Biotherapy Slovakia s.r.o.
  Vajnorská 7, 84104 Bratislava - Karlova Ves
  IČO: 35849380
  Deposit: 1 EUR
 • PRIVATUS CONSULTING, s.r.o.
  Hlavná 2/A, 94301 Štúrovo
  IČO: 36789500
  Deposit: 1 EUR
 • HIGH TECH PARK a.s.
  Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2
  IČO: 27628647
  Deposit: 1 EUR
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Boris ProcházkaDeposit: 1 EUR
 • PhDr. Jarmila UhríkováDeposit: 1 EUR
 • PhDr. Vladimír StanislavDeposit: 1 EUR
 • Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.Deposit: 1 EUR

Statutory body: Director
 • Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D From:16.05.2011To:

Type of the generally beneficial services
Ochrana zdravia obyvateľstva a tvorba a ochrana životného prostredia
Zdravotná prevencia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
Ochrana ľudských práv a základných slobôd


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |