znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Live AID International, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45735786
Seat
Palárikova 5, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/7/2011
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
20.04.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Branislav MackoDeposit: 5 EUR
  • PaedDr. ThLic. Gerhard WeagDeposit: 5 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Stanislava Hlebová From:20.04.2011To:10.10.2013
  • PaedDr. ThLic. Gerhard Weag From:11.10.2013To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- príprava a realizácia rôznych kultúrnych, spoločenských, športových a iných aktivít; príprava projektov
- víkendové programy a tábory pre deti a mládež žijúcich v mestách aj mimo miest
- výlety zamerané na spoznávanie krajiny a historických pamiatok
- turistické jedno aj viac dňové výlety s cieľom prehĺbenia vzťahu k prírode
- stretnutia s mladými ľuďmi, pomoc rodinám podnetmi a semináre na sebarealizácie, pomoc starším a chorým
- prispievať konzultačnou, informačnou, vydavateľskou a vzdelávacou činnosťou

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |