znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LENA, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45735701
Seat
Hlavná 3, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
326/2011
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
30.03.2011
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Alena Macková

Statutory body: Director
  • Mgr. Mária Macková From:30.03.2011To:

Type of the generally beneficial services
Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle § 72-88 Zákona č. 195/1998 Z.zo sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, a to
- slzžby v oblasti kultúrnej, záujmovej činnosti ako školenia, semináre
- služby na podporu rozvoja cestovného ruchu
- služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
- služby v oblastiorganizovania seminárov, školení, výmenných exkurzií a konferencií
- služby v oblasti výchovy, vzdelávania a rozvoja telesnej kultúry v súlade s § 83 zákona 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov
- služby výchovy a vzdelávania opatrovateľov a opatrovateliek pre opatrovateľskú službu a opatrovateľov a opatrovateliek v zariadeniach sociálnych služieb (§ 15 zákona 195/1998 Z.z.)
- sociálne poradenstvo
- organizovanie voľného času so zreteľom na rozvoj idividuálnych zručností
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |