znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Futurum v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45735492
Seat
Pri Starej Prachárni 14, 83104 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
338
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
23.02.2011
Date of cancellation
17.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Zuzana GAJDOŠIKOVÁ
  • Andrea STOKLASOVÁ

Statutory body: Director
  • Andrea STOKLASOVÁ From:23.02.2011To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí
- organizovanie seminárov, školení, kurzov

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedeckotechnických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy a realizácia projektov,
- informačné služby prostredníctvom internetu,
- príprava a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov,
- organizovanie a príprava knižných projektov,
- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |