znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ERUDITIO Preuge - Hornonitrianska vzdelávacia spoločnosť, n. o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45735476
Seat
Bakalárska 2, 97101 Prievidza, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/187-4/2011
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
23.02.2011
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Imrich Péli
    born 26.03.1938

Statutory body: Director
  • Mgr. Imrich Péli
    born 26.03.1938
     From:23.02.2011To:07.12.2016

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia je založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb, s dôrazom na vzdelávania seniorov, humanitnej starostlivosti, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt v tom
najmä na:

a) organizovanie a podporu výchovno-vzdelávacie aktivity so zameraním na seniorov prostredníctvom Univerzity tretieho veku;
b) zabezpečovanie odbornej literatúry pre vzdelávanie, budovanie knižničného fondu, podporovanie publikačnej činnosti, knižničných a doplnkových služieb

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |