znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NÁDEJ Ošetrovateľský dom - ošetrovateľské a sociálne služby n.o. Zlaté Moravce
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45735344
Seat
Sládkovičova 21, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-7/2011
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
09.02.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Marta Damborská
    born 25.02.1952

Statutory body: Director
  • Marta Damborská From:09.02.2011To:

Type of the generally beneficial services
Poskytovanie ošetrovateľskej, sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť:
- rozvíjanie a skvalitnenie života občanom postihnutým nevyliečiteľnými chorobami
- starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú zdravotno-hygienické služby 24 hodín denne, občania prestarlí, občania v stavoch po CMP, klienti po amputáciách, onkologickí pacienti, klienti s dekubitmi, klienti vo finálnom štádiu psychiatrického ochorenia (Alzheimer a Parkinson)
- poskytovanie symptomatickej starostlivosti, bez obmedzenia veku i občanom s inými nevyliečiteľnými chorobami, ktorí sú dlhodobo odkázaní na ošetrovateľskú starostlivosť, nie sú sebestační, sú pripútaní na lôžko, resp. sa nemá kto o nich starať
- ošetrovateľská a sociálna starostlivosť bude poskytovaná 24 hodín denne
- zabezpečovanie duchovného života a humanizovanie životného prostredia klientom ošetrovateľského domu


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |