znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
RC Ranch - Jazdecký klub n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45735298
Seat
Cesta na Vŕšku 721/10, 94632 Marcelová, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-6/2011
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
27.01.2011
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • ZORECH, s.r.o.
    Cesta na Vŕšku 721/10, 94632 Marcelová
    IČO: 36655309
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ildikó Lévai From:27.01.2011To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- Hipoterapia - hiporehabilitácia, liečebno-pedagogické jazdenie, športové jazdenie pre handicapovaných
2. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- výuka jazdy na koni
- výkon činnosti trénera v disciplínach jazdectva
- poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- prevádzkovanie športových zariadení

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |