znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
W.I.N.D. - World In New Days n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45735247
Seat
Kopanická 303, 95193 Machulince, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-3/2011
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
24.01.2011
Date of cancellation
15.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Marcela Baranyová

Statutory body: Director
  • Ing. Kristína Lanáková From:24.01.2011To:15.07.2015

Type of the generally beneficial services
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
Nezisková organizácia pomáha pri odstraňovaní malých environmentálnych záťaží a environmentálneho znečistenia aj pomocou projektov realizovaných v spolupráci s vedením miestnych samospráv so zapojením mládeže a širokej verejnosti. Ďalej zabezpečuje a realizuje projekty na podporu osvetovej činnosti v oblasti starostlivosti o životné prostredie a ochrany krajiny. Nezisková organizácia sa sústreďuje aj na projekty podporujúce ochranu ohrozených druhov živočíchov ako aj na projekty zamerané na bezkonfliktné spolunažívanie ľudí a voľne žijúcich zvierat.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |